„Euro od/nowa: scenariusze dla Polski”. Raport Instytutu Reform

Autor: FWG

W 2024 r. minie 20 lat od kiedy Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty. Tymczasem prace nad wejściem do trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej od ponad dekady stoją w martwym punkcie. W tym celu Instytut Reform we współpracy z dr Agnieszką Smoleńską i dr Pawłem Tokarskim przygotował raport uwzględniający nowe czynniki, które wpływają na dyskusję dotyczącą euro w naszym kraju.  

20.09.2023