Dążymy do silnej pozycji
Polski w Unii Europejskiej,
w której filarami powinny być,
wspólny rynek i ochrona
podstawowych praw i wolności.

Dążymy do silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej, w której filarami powinny być, wspólny rynek i ochrona podstawowych praw i wolności.

Polska w Unii Europejskiej

Polska korzysta na obecności w Unii Europejskiej, przede wszystkim dzięki dostępowi do wspólnego rynku, ochronie podstawowych praw i wolności obywateli UE i uczestnictwie w platformie pokojowej współpracy w Europie. Dlatego dążymy do tego by nasza pozycja w UE była silniejsza.

Członkostwo Polski w UE to nie tylko fundusze europejskie, ale przede wszystkim dostęp do wspólnego rynku, którego czterech swobód (przepływu towarów, usług, kapitału i osób), prawa konkurencji i zakazu państwowych dotacji, wspólnych standardów produktowych, a w razie ich braku wzajemnego uznawania, strzeże Trybunał Sprawiedliwości UE. Nadrzędność prawa unijnego nad krajowym zapewnia jednolite stosowanie reguł na terenie całego wspólnego rynku. Fundusze europejskie, które trafiają do Polski, powinny być wydawane jak najbardziej efektywnie, aby sprzyjały rozwojowi, a nie w celu realizacji bieżących interesów politycznych.

Nie ma obecnie dla Polski alternatywy lepszej niż obecność w Unii Europejskiej. Rolą Polski w Unii powinno być dbanie o wysoki poziom wolności, w tym wolności gospodarczej, w ramach wspólnoty, a także wzmacnianie tak ważnego dla rozwoju wspólnego rynku.

Wspierane Projekty

Igrzyska wolności

Igrzyska to forum łączące ludzi podzielających takie wartości jak demokracja liberalna, społeczeństwo otwarte czy państwo prawa, fundamentalnie ważne dla funkcjonowania UE.

Forum Obywatelskiego
Rozwoju

Wspieramy projekty analityczne i edukacyjne pozarządowego think-tanku FOR.

Wspieramy