Wolne sądy

Inicjatywa „Wolne sądy” powstała z potrzeby obywatelskiego obowiązku grupy prawników, którzy rozumieją jakie skutki niesie ze sobą upolitycznienie niezależnych sądów. Dzięki swojemu doświadczeniu osoby zaangażowane w „Wolne sądy” przekazują w atrakcyjnych sposób, m.in. za pomocą treści wideo, informacje na temat stanu praworządności i zagrożeń dla niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W produkowanych przez „Wolne sądy” pojawiają się nie tylko prawnicy, ale też np. artyści, którzy rozumieją jak ważne jest dla nas wszystkich to by sądy były wolne od partyjnych wpływów.

Do tej pory inicjatywa „Wolne sądy” opublikowła około 1000 materiałów – filmów, infografik, debat, transmisji na żywo, programów typu studio i podcastów. Fanpage #WolnychSądów na Facebooku obserwuje blisko 80 tys. osób.

„Wolne sądy” to inicjatywa oddolna, która nie jest związana z żadną opcją polityczną. Jak sami napisali o sobie „nazwaliśmy stronę „Wolne sądy”, bo to hasło powinno być na ustach każdego, komu nie są obojętne wartości takie jak wolność, równość i demokracja”. Prawnicy zaangażowani w inicjatywę „Wole sądy” wspierają polskich sędziów i prokuratorów, angażują się w akcje edukacyjne np. Tydzień Konstytucyjny i współtworzą koalicje zajmujące się praworządnością np. Komitet Obrony Sprawiedliwości.

Więcej na temat „Wolnych sądów” można przeczytać na ich stronie internetowej.