Wolność gospodarcza jest
ważna dla rozwoju i tworzy
dobre warunki dla pracy,
przedsiębiorczości i własnych
wyborów ścieżek życiowych.

Wolność gospodarcza jest ważna dla rozwoju i tworzy dobre warunki dla pracy, przedsiębiorczości i własnych wyborów ścieżek życiowych.

Liberalizm gospodarczy

Liberalna gospodarka, czyli wysoki poziom wolności gospodarczej, jest fundamentalnie ważna dla rozwoju, a więc zwiększenia zamożności i jakości życia mieszkańców, a jednocześnie tworzy dobre warunki dla pracy, przedsiębiorczości i własnych wyborów ścieżek życiowych.

Wolność powinna być rozumiana jako prawo do prowadzenia życia wedle naszego uznania, dopóki nie naruszamy wolności innych osób. Wolność gospodarcza jest niezwykle istotna dla innych wolności, a jej ograniczenia mogą być narzędziem uzależnienia ludzi od państwa czy, w skrajnej postaci, represji. Kiedy nie ma wolność gospodarczej lub jest słaba to państwo ma silny wpływ na to gdzie pracujemy, do jakich zawodów mamy dostęp, ile zarabiamy, czy awansujemy, gdzie mieszkamy i czy jesteśmy w stanie zapewnić byt sobie i bliskim.

W Polsce mamy wciąż sporo do zrobienia w obszarze liberalizmu gospodarczego. W rankingach wolności gospodarczej wyprzedza nas wiele krajów Europy Zachodniej np. Szwajcaria, Irlandia, Dania, Szwecja czy Niemcy, a także kraje naszego regionu np. Estonia, Litwa czy Czechy. Chcemy to zmienić.

Wspierane Projekty

Forum Obywatelskiego
Rozwoju

Wspieramy projekty analityczne i edukacyjne pozarządowego think-tanku FOR.

Biblioteka Wolności

W ramach Biblioteki Wolności powstaje unikalny księgozbiór zawierający najważniejsze pozycje dotyczące wolności, w tym wolności gospodarczej, i całokształtu myśli liberalnej.

Wspieramy