BIBLIOTEKA WOLNOŚCI

Długofalowe przedsięwzięcie mające na celu wzmacnianie i propagowanie wartości liberalnych, które najlepiej służą rozwojowi i budowaniu dobrobytu.

W ramach Biblioteki Wolności zamierzamy zebrać w jednym miejscu unikalny księgozbiór zawierający najważniejsze pozycje dotyczące wolności, w tym wolności gospodarczej, i całokształtu myśli liberalnej.

Tworzenie księgozbioru zostanie uzupełnione działaniami wydawniczymi, edukacyjnymi i promocyjnymi w celu poszerzania środowiska osób podzielających wolnościową wizję społeczeństwa i przywiązanych do liberalnych wartości w życiu codziennym.

W tym miejscu już wkrótce będzie można poznać więcej szczegółów na temat księgozbioru Fundacji Wolności Gospodarczej.