Wspieramy najbardziej
wartościowe inicjatywy na
rzecz wolności gospodarczej
i tworzymy przestrzeń
współpracy zwolenników
wolnego rynku.

Wspieramy najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzymy przestrzeń współpracy zwolenników wolnego rynku.

Misja

Fundacja Wolności Gospodarczej dąży do tego, by Polska była krajem zamożnym i otwartym, w którym społeczeństwo korzysta z wysokiego poziomu wolności gospodarczej i innych wolności indywidualnych.

Naszą misją jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku.

Wspierane projekty

Biblioteka Wolności

W ramach Biblioteki Wolności powstaje unikalny księgozbiór zawierający najważniejsze pozycje dotyczące wolności, w tym wolności gospodarczej, i całokształtu myśli liberalnej.

Forum Obywatelskiego
Rozwoju

Wspieramy projekty analityczne i edukacyjne pozarządowego think-tanku FOR.

Igrzyska Wolności

Igrzyska to oddolnie organizowane forum łączące ludzi podzielających takie wartości jak: demokracja liberalna, społeczeństwo otwarte czy państwo prawa.

Aktualności

35 tekstów w cyklu “Okiem liberała” w 35. rocznicę transformacji ustrojowej

W cyklu #OkiemLiberała Witold Gadomski opisuje historię reform oraz stawia rekomendacje dla budowania jeszcze bardziej liberalnej gospodarki. Teksty są ponadczasowe i warto do nich wracać.

„Rozwiązania problemów społecznych należy szukać w wolności”. Trzecie urodziny FWG

Fundacja Wolności Gospodarczej ma już 3 lata. Z tej okazji, 15 czerwca, w siedzibie firmy Press Glass odbyło się spotkanie w gronie akademików, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i przyjaciół FWG. Goście podsumowali czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego oraz dyskutowali o budowie pozytywnego wizerunku liberalizmu, którego fundamentalną składową jest wolność gospodarcza.

Gospodarcze fakty na temat UE w kampanii profrekwencyjnej FWG

W maju br. Fundacja Wolności Gospodarczej prowadziła kampanię profrekwencyjną #PolskaWUnii, zwracając uwagę na często pomijane gospodarcze fakty funkcjonowania we Wspólnocie oraz namawiając do udziału w tych cieszących się historycznie najniższą frekwencją wyborach.

Kim jesteśmy

Wspieramy