Fundacja wspiera projekty
w czterech obszarach
tematycznych, które są
ważne dla wolności i
rozwoju w Polsce.

Fundacja wspiera projekty w czterech obszarach tematycznych, które są ważne dla wolności i rozwoju w Polsce.

Liberalizm gospodarczy

Liberalna gospodarka, czyli wysoki poziom wolności gospodarczej, jest fundamentalnie ważna dla rozwoju, a więc zwiększenia zamożności i jakości życia mieszkańców, a jednocześnie tworzy dobre warunki dla pracy, przedsiębiorczości i własnych wyborów ścieżek życiowych.

Wysokiej jakości edukacja sprawia, że ludzie lepiej radzą sobie w życiu codziennym i zawodowym, mają więcej możliwości, mogą podejmować bardziej świadome decyzje i są mniej podatni na manipulacje. Dlatego chcemy nowoczesnej edukacji, która skupia się na kompetencjach przyszłości i odpowiada na realne potrzeby mieszkańców.

Polska w UE i strefie euro

Polska korzysta na obecności w Unii Europejskiej, przede wszystkim dzięki dostępowi do wspólnego rynku, ochronie podstawowych praw i wolności obywateli UE i uczestnictwie w platformie pokojowej współpracy w Europie. Dlatego dążymy do tego by nasza pozycja w UE była silniejsza.

Demokratyczne państwo prawa

Demokracja jest najlepszym znanym sposobem podejmowania decyzji w państwie, o ile funkcjonuje w ramach instytucji państwa prawa, które są gwarantem wolności jednostek i ochrony ich podstawowych praw, a także zabezpieczają jednostki przed arbitralnością i opresją władzy.

Wspierane projekty

Biblioteka Wolności

W ramach Biblioteki Wolności powstaje unikalny księgozbiór zawierający najważniejsze pozycje dotyczące wolności, w tym wolności gospodarczej, i całokształtu myśli liberalnej.

Forum Obywatelskiego
Rozwoju

Wspieramy projekty analityczne i edukacyjne pozarządowego think-tanku FOR.

Igrzyska wolności

Igrzyska to oddolnie organizowane forum łączące ludzi podzielających takie wartości jak: demokracja liberalna, społeczeństwo otwarte czy państwo prawa.

Wspieramy