We support the most
valuable initiatives for
economic freedom and create
a space for cooperation
between free
market advocates.

We support the most valuable initiatives for economic freedom and create a space for cooperation between free market advocates.

MISSION

The Economic Freedom Foundation strives to make Poland a prosperous and open country where people enjoy a high level of economic freedom and other individual liberties.

Our mission is to invest in the most valuable initiatives for economic freedom and to create a space for cooperation and integration of free market advocates.

Supported projects

Library of Liberty

The Library of Liberty is a unique book collection containing the most important books on freedom, including economic freedom, and on liberal thought as a whole.

Civil Development
Forum

We support analytical and educational projects of the non-governmental think-tank, FOR Foundation.

Freedom Games

The Freedom Games is a forum bringing together people who share values such as liberal democracy, open society and the rule of law.

News

W raporcie zleconym przez FWG czytamy, że wysoka inflacja i słaba pozycja polskiej gospodarki sprawiły, że wizja przyjęcia waluty euro w Polsce stała się znacznie bardziej odległa, a treści dotyczące przyjęcia nowej waluty miały głównie charakter negatywny lub neutralny. W dyskusjach skupiano się głównie na tym, że Polska nie jest obecnie w stanie spełnić warunków do przyjęcia euro oraz na nieudolnych rządach PiS, które do tego doprowadziły. Kluczowymi argumentami przeciw przyjęciu wspólnej waluty była „utrata suwerenności na rzecz Niemiec” oraz fatalna sytuacja gospodarcza.
W raporcie zleconym przez FWG czytamy, że wysoka inflacja i słaba pozycja polskiej gospodarki sprawiły, że wizja przyjęcia waluty euro w Polsce stała się znacznie bardziej odległa, a treści dotyczące przyjęcia nowej waluty miały głównie charakter negatywny lub neutralny. W dyskusjach skupiano się głównie na tym, że Polska nie jest obecnie w stanie spełnić warunków do przyjęcia euro oraz na nieudolnych rządach PiS, które do tego doprowadziły. Kluczowymi argumentami przeciw przyjęciu wspólnej waluty była „utrata suwerenności na rzecz Niemiec” oraz fatalna sytuacja gospodarcza.
Marek Tatala, CEO of Economic Freedom Foundation, took part in the #287 episode of the podcast “Democracy that Delivers”. In this episode, he spoke about the current situation in Poland, rule of law, economic freedom as well as his work at the Economic Freedom Foundation and Civil Development Forum.

About us

We support