Instytucje państwa prawa
są gwarantem wolności
jednostek i ochrony
ich podstawowych praw,
a także zabezpieczają
jednostki przed opresją
władzy.

Instytucje państwa prawa
są gwarantem wolności
jednostek i ochrony
ich podstawowych praw,
a także zabezpieczają
jednostki przed opresją
władzy.

Instytucje państwa prawa są gwarantem wolności jednostek i ochrony ich podstawowych praw, a także zabezpieczają jednostki przed opresją władzy.

Demokratyczne państwo prawa

Demokracja jest najlepszym znanym sposobem podejmowania decyzji w państwie, o ile funkcjonuje w ramach instytucji państwa prawa, które są gwarantem wolności jednostek i ochrony ich podstawowych praw, a także zabezpieczają jednostki przed arbitralnością i opresją władzy.

Praworządność tworzy stabilne reguły gry i sprawia, że demokracja nie przeistacza się w dyktat większości, kosztem łamania podstawowych praw i wolności jednostek. W państwie praworządnym wymiar sprawiedliwości powinien być niezależny od polityków, a sądy i prokuratura powinny działać sprawnie i sprawiedliwie. To ważne zarówno dla mieszkańców Polski, jak i dla osób prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Jeśli Polska ma szybko się rozwijać to prawo powinno być przewidywalne, stabilne i przejrzyste.

Praworządność jest niezbędna dla zapewnienia wysokiego poziomu wolności gospodarczej. To dlatego jest istotną składową indeksów wolności gospodarczej i miar jakości instytucji. Uważamy, że praworządności należy w Polsce nie tylko bronić, ale też dążyć do jej wzmacniania.

Wspierane Projekty

Wolne Sądy

Inicjatywa #WolneSądy broni niezależności sądownictwa i promuje w społeczeństwie tematykę wymiaru sprawiedliwości i praworządności.

Forum Obywatelskiego
Rozwoju

Wspieramy projekty analityczne i edukacyjne pozarządowego think-tanku FOR.

Wspieramy