Dążymy do tego by polska była
krajem zamożnym i otwartym,
w którym społeczeństwo
korzysta z wysokiego poziomu
wolności gospodarczej i innych
wolności indywidualnych.

Dążymy do tego by polska była krajem zamożnym i otwartym, w którym społeczeństwo korzysta z wysokiego poziomu wolności gospodarczej i innych wolności indywidualnych.

Misja

Naszą misją jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku.

Cele

Fundacja realizuje cele poprzez:

Wzmacnianie inicjatyw wspierających wolność gospodarczą grantami, doradztwem i tworzeniem przestrzeni do współpracy.

Projekty edukacyjne dotyczące gospodarki i myśli liberalnej.

Zwiększenie obecności wolnorynkowego podejścia do gospodarki w debacie publicznej, mediach i polityce.

Integrację i rozwijanie środowiska liberalnego.

Arkadiusz Muś

Fundator

Marek Tatała

Prezes Zarządu / CEO

Rada fundacji

Błażej Moder

Przewodniczący Rady

Jakub Karnowski

Członek Rady

Maria Muś

Członek Rady

Zespół

Rozwój, relacje zewnętrzne i administracja:

Magdalena Tkaczyk

Menadżerka ds. rozwoju i relacji zewnętrznych

Karolina Pracht

Asystentka biura fundacji

Komunikacja:

Andrzej Prendke

Specjalista ds. komunikacji i projektów

Karolina Gemza

Specjalistka ds. komunikacji

Mateusz Lewandowski

Specjalista ds. komunikacji

Projekty:

Adrian Łazarski

Specjalista ds. biblioteki i projektów

Yuliia Metalnikova

SKN Odbudowy Ukrainy

Stażyści:

Alicja Jakimko

Stażystka

WSPÓŁPRACOWNICY I EKSPERCI

Witold Gadomski

Autor cyklu „Okiem Liberała”

prof. Artur Nowak-Far

Doradca programowy ds. euro

Jan Sętowski

Doradca ds. kultury

Statut Fundacji