Dążymy do tego by polska była
krajem zamożnym i otwartym,
w którym społeczeństwo
korzysta z wysokiego poziomu
wolności gospodarczej i innych
wolności indywidualnych.

Dążymy do tego by polska była krajem zamożnym i otwartym, w którym społeczeństwo korzysta z wysokiego poziomu wolności gospodarczej i innych wolności indywidualnych.

Misja

Naszą misją jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku.

Cele

Fundacja realizuje cele poprzez:

Wzmacnianie inicjatyw wspierających wolność gospodarczą grantami, doradztwem i tworzeniem przestrzeni do współpracy.

Projekty edukacyjne dotyczące gospodarki i myśli liberalnej.

Zwiększenie obecności wolnorynkowego podejścia do gospodarki w debacie publicznej, mediach i polityce.

Integrację i rozwijanie środowiska liberalnego.

Zarząd fundacji

Arkadiusz Muś

Prezes Zarządu

Marek Tatała

Wiceprezes Zarządu / CEO

Rada fundacji

Błażej Moder

Przewodniczący Rady

Jakub Karnowski

Członek Rady

Agata Stremecka

Członek Rady

Maria Muś

Członek Rady

Statut Fundacji