Jakub Karnowski

Członek Rady

Doktor nauk ekonomicznych, finansista i manager. Niezależny członek rad nadzorczych i przewodniczący Komitetów Audytu spółek finansowych, publicznych i prywatnych. Konsultant Banku Światowego w zakresie restrukturyzacji kolei. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA w Carlson School of Management i Hubert H.Humphrey Institute of Public Affairs na Uniwersytecie Minnesoty. W latach 1997-2000 doradca i szef gabinetu politycznego Ministra Finansów Leszka Balcerowicza. Doradca ds. makroekonomicznych w Konfederacji Lewiatan. Następnie doradca i dyrektor Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku Polskim. W latach 2003-8 członek Rady Dyrektorów Wykonawczych w Grupie Banku Światowego. Prezes zarządów PKO TFI S.A. (2008-12), Polskich Kolei Państwowych S.A. (2012-15) i Luma Investment S.A. (2016-19). Pracownik naukowy i wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta The Margaret Thatcher Foundation. Posiada dyplom licencjonowanego doradcy finansowego CFA. Aktualnie uczestnik studiów podyplomowych „Blockchain: Biznes, Prawo i Technologia” w SGH i członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.