Wspieramy nowoczesną
edukację, która skupia się
na kompetencjach przyszłości
i odpowiada na realne
potrzeby mieszkańców.

Wspieramy nowoczesną edukację, która skupia się na kompetencjach przyszłości i odpowiada na realne potrzeby mieszkańców.

Edukacja dla przyszłości

Wysokiej jakości edukacja sprawia, że ludzie lepiej radzą sobie w życiu codziennym i zawodowym, mają więcej możliwości, mogą podejmować bardziej świadome decyzje i są mniej podatni na manipulacje. Dlatego chcemy nowoczesnej edukacji, która skupia się na kompetencjach przyszłości i odpowiada na realne potrzeby mieszkańców.

Dobrze działający system edukacji jest ważny dla zwiększania równości szans i tworzenia warunków dla lepszego startu w dorosłym życiu. Edukacja powinna podążać za zmieniającą się rzeczywistością i uczyć rzeczy które są przydatne dziś i mogą być przydatne jutro, a więc patrzeć w przyszłość. Istotny jest też praktyczny wymiar edukacji, tak aby młodzi ludzie byli gotowi do funkcjonowania w świecie innowacyjnych technologii, szybko zmieniających się realiów na rynku pracy czy nowoczesnych metod komunikacji.

Wspierane Projekty

Wolna Przedsiębiorczość

Wyjątkowy podręcznik do podstaw przedsiębiorczości wydany przez Instytut Misesa, który wyjaśnia uczniom i nie tylko najważniejsze zagadnienia gospodarcze.

Biblioteka Wolności

W ramach Biblioteki Wolności powstaje unikalny księgozbiór zawierający najważniejsze pozycje dotyczące wolności, w tym wolności gospodarczej, i całokształtu myśli liberalnej.

Wspieramy