Arkadiusz Muś

Fundator

Przedsiębiorca potrafi zdać sobie sprawę z wielu rzeczy, których nie dostrzegają inni ludzie. Widzi szanse i zagrożenia, jednak jest skłonny do podejmowania ryzyka. Ryzykuje swoją reputację, ale przede wszystkim własne pieniądze. Odpowiada za ludzi, których zatrudnia i którzy na niego liczą. Nie oczekuje pomocy od rządu, ale spodziewa się, że rząd swoją nadgorliwością nie będzie mu przeszkadzał.

Dzięki reformom przeprowadzonym ponad 30 lat temu Polska stała się najszybciej rosnącym krajem naszego regionu. Ten cud gospodarczy po socjalizmie, wydarzył się nie tylko dzięki reformatorskim rządom, przyczyniła się do tego niezwykła, wytężona praca całego społeczeństwa. Ale to nie wyłącznie ekonomia. Polska przez trzy dekady była krajem otwartym, przyjaznym, europejskim, zachęcającym do inwestowania. Oby nie okazało się to na zawsze zamkniętym rozdziałem naszej historii. Bo lekcja z przeszłości mówi, że tylko w warunkach sprzyjających rozwojowi prywatnej przedsiębiorczości można wygrać z niebezpiecznym populizmem. Samo nazwanie państwowych molochów, w których decyzje podejmują politycy, czempionami nie oznacza, że w warunkach konkurencji to one będą zwycięskie.

Jako liberał i jednocześnie przedsiębiorca budujący swoją firmę nieprzerwanie od prawie 30 lat wiem, że najważniejsza jest wolność. Wolność rozumiana również jako możliwość podejmowania ryzyka na własną odpowiedzialność. Tylko to gwarantuje rozwój społeczeństw, innowacyjność, prywatną przedsiębiorczość, możliwość obrony najsłabszych, a w efekcie dobrobyt na pokolenia. Każdy zamach na wolność cofa nas o krok. Dlatego trzeba jej bronić nieustannie.

Poza wolnością i wolnym rynkiem do stworzenia dobrze prosperującej firmy potrzebna jest wspólnota wartości takich jak uczciwość, zaangażowanie i szacunek. Na nich budujemy reputację naszej firmy każdego dnia. Wierzę, że jeśli każdy z nas będzie się kierował tymi wartościami w życiu prywatnym i zawodowym, będzie brał odpowiedzialność za swoje zachowanie, zbudujemy zaufanie, które jest niezbędne dla naszej wiarygodności jako pracodawcy oraz partnera biznesowego.

Fragment wstępu do polskiego wydania książki „Dobry Zysk” Charlesa Kocha.

W 2021 roku Fundacja Wolności Gospodarczej otrzymała darowizny na łączną kwotę 2 450 000,00 PLN od PRESS GLASS Holding, ul Golfowa 19, 42-274 Konopiska.