Igrzyska Wolności

Igrzyska Wolności to coroczna konferencja organizowana przez Fundację Liberté. To spotkania ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei. Organizatorzy tworzą przestrzeń do dialogu o najważniejszych wyzwaniach przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu w XXI wieku. W dyskusjach, które odbywają się w Łodzi i przestrzeni wirtualnej biorą udział przedstawiciele świata polityki, kultury, biznesu, mediów, organizacji pozarządowych i wielu innych branż. Igrzyska to oddolnie organizowane forum łączące ludzi podzielających takie wartości jak: demokracja liberalna, społeczeństwo otwarte czy państwo prawa.

Celem organizatorów jest zbudowanie w Łodzi najważniejszego i najlepiej rozpoznawalnego medialnie w regionie Europy Środkowo–Wschodniej forum łączącego w sobie ścieżki kulturalną, pozarządową, biznesową („łódzkie Davos”) oraz dotyczącą sfery życia publicznego. Poza wystąpieniami i panelami podczas Igrzysk można posłuchać koncertów czy spotkać się z twórcami ciekawych książek i filmów, a wieczorami zintegrować się z innymi uczestnikami w klubokawiarni Klubokawiarnia 6. Dzielnica.

Więcej informacji na temat Igrzysk Wolności i nadchodzącej edycji znaleźć można na stronie konferencji.

Fot. Agnieszka Cytacka dla Igrzysk Wolności 2021