“Droga do euro: plan działań”. Raport Res Publici

Autor: FWG

Wchodząc do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do przyjęcia euro. Jak dotąd nie spieszy się zbytnio z wypełnieniem tego zobowiązania – rokrocznie tracąc korzyści wynikające ze wstąpienia do unii walutowej. Raport Fundacji Res Publica “Droga do euro: plan działań” przypomina o tym, co tracimy, skupiając się na aspektach zwykle pomijanych: bezpieczeństwie i korzyściach politycznych, choć nie brak także odniesień do najczęściej omawianych korzyści gospodarczych.

01.12.2023