,
4 listopada 2021 do Klubu Partnerów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przystąpiła firma Press Glass SA.

Polecamy

25 września oficjalnie wystartowała Fundacja Wolności Gospodarczej. Fundacja dąży do tego, by Polska była krajem zamożnym i otwartym, w którym społeczeństwo korzysta z wysokiego poziomu wolności gospodarczej i innych wolności indywidualnych.