Polacy boją się euro, bo nie mają wiedzy na temat wspólnego pieniądza. Badanie FWG pokazuje źródła tego strachu

Autor: FWG

Brak dostatecznej wiedzy połączony z utratą zaufania do państwa – to główne powody, dla których Polacy przyznają się do niepokoju wobec perspektywy przyjęcia euro.

24.08.2023