Petru, Mentzen i inni “euroinfluencerzy”. Co się mówi o euro w Polsce i dlaczego tak mało?

Autor: FWG

W ostatnim kwartale liczba treści negatywnych w ogóle dyskusji o euro wzrosła, co może świadczyć o negatywnym wpływie na opinię publiczną nieprawdziwych informacji głoszonych przez rządzących (np. drożyzna w Chorwacji czy wzrost inflacji przez euro). Ogólne poparcie dla wspólnej waluty w dyskusjach internetowych pozostaje jednak wysokie – wynika z raportu “Indeks Eurosentymentu” opracowanego przez firmę Sotrender na zlecenie Fundacji Wolności Gospodarczej.

21.07.2023