Perspektywy na przyjęcie euro w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Raport Fundacji Res Publica

Autor: FWG

W niedawno opublikowanym raporcie Fundacja Res Publica analizuje sytuację krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które nie przyjęły jeszcze wspólnej waluty i sprawdza ich gotowość do podjęcia tego kroku. Powstanie anglojęzycznej publikacji pt. “Euro Adoption Report” zostało wsparte przez Fundację Wolności Gospodarczej.

30.09.2023