„Siła Młodych – Most Pokoleń”. Zgłoś swoją miejscowość do IV edycji Tour de Konstytucja

Autor: FWG

2 czerwca rozpoczyna się IV edycja Tour de Konstytucja. Ta będzie wyjątkowa, bo poświęcona jest przede wszystkim ludziom młodym i edukacji obywatelskiej prowadzonej w dialogu międzypokoleniowym. FWG ponownie jest w gronie darczyńców inicjatywy.

02.05.2024