Raport „Młoda Polska w Europie – czy na pewno?”

Autor: FWG

Raport zrealizowany przez Projekt:Polska, we wsparciu FWG, jest efektem badań przeprowadzonych wśród młodych Polek i Polaków i prezentuje ich postawy wobec takich spraw jak zaufanie do instytucji europejskich, poczucie dumy z przynależności do UE, poczucie tożsamości europejskiej, stosunek do przyjęcia przez Polskę waluty euro.

27.09.2022