Przedstawiciel FWG kandyduje do Rady Narodowego Instytut Wolności. Wyraź poparcie do 21 stycznia

Autor: FWG

Marek Tatała, Wiceprezes Zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej kandydatem na członka Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

18.01.2024