Narodziny pojęcia wolności [Cykl: O wolności]

Autor: FWG

Wolność jest specyficznym pojęciem. Mało kto powie wprost, że jej nie ceni. Wręcz przeciwnie, każdy sławi ją, jako jedną z najważniejszych wartości i każdy, choćby deklaratywnie, chciałby ją chronić przed zagrożeniami. Dziwić więc może fakt, jak bardzo spolaryzowane bywają różne ugrupowania polityczne i ich sympatycy z wolnością na sztandarach, chociaż przyczyna tego stanu rzeczy nie jest wielką tajemnicą. Po prostu różni ludzie tę wolność rozumieją zupełnie inaczej. Dla jednego wolnością  będzie płacenie jak najniższych podatków, dla drugiego dostęp do darmowej edukacji, a dla jeszcze innego wolność będzie jakimś stanem emocjonalnym – czy to związanym z religią, brakiem obowiązków, bezpieczeństwem finansowym, czy też z najogólniej rozumianym dystansem wobec świata.

30.06.2023