Wniosek

Dobrze wypełniony formularz umożliwia przedstawicielom fundacji ocenę projektu. Prosimy o wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól oraz zachęcamy do wypełniania pól opcjonalnych. Zależy nam na uzyskaniu jak najbardziej szczegółowych informacji o planowanych działaniach i organizacji, która stara się o finansowanie.

Większe szanse na otrzymanie wsparcia finansowego będą miały projekty wpisujące się w co najmniej jeden z pięciu priorytetów Fundacji Wolności Gospodarczej na 2024 rok:

1. Wolność gospodarcza w praktyce – wprowadzanie wolnościowych zmian w przepisach prawa w nowej rzeczywistości politycznej.

2. Cyfryzacja dla wolności – wykorzystanie technologii cyfrowych i AI w promocji i wzmacnianiu wolności gospodarczej i praworządności.

3. Zielony liberalizm – połączenie wolności gospodarczej, liberalnych wartości i działań na rzecz lepszej ochrony środowiska naturalnego.

4. Pop liberalizm – wykorzystanie elementów (pop) kultury do promocji i wzmacniania wolności i liberalnych wartości.

5. Działania wpisujące się w tematykę projektów FWG KursNaEuro.pl i TerazPraca.org.pl.

Jednocześnie, jesteśmy otwarci na propozycje ciekawych inicjatyw w innych obszarach, które będą wpisywać się w misję i cele fundacji.

Wnioski można składać do 4 grudnia, a ich ocena potrwa do końca 2023 roku. W razie dodatkowych pytań, przedstawiciele Fundacji Wolności Gospodarczej mogą kontaktować się z wybranymi podmiotami. Do 15 stycznia 2024 roku, poinformujemy o wynikach oceny wniosków.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania grantów Fundacji Wolności Gospodarczej.

Przyjmujemy jedynie wnioski wypełnione za pośrednictwem poniższego formularza. Co ważne, formularz nie zapisuje wpisanych treści. W celu przygotowania odpowiedzi offline rekomendujemy skorzystanie z załączonego dokumentu.

W razie pytań na temat formularza i systemu grantowego, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres granty@wolnagospodarka.pl.