Euro – odmitologizowanie politycznego tabu. Debata Instytutu Bronisława Komorowskiego

Autor: FWG

Mimo, iż wchodząc do Unii Europejskiej 19 lat temu Polska zobowiązała się do przyjęcia euro, temat ten dla wielu polityków stał się swoistym politycznym tabu. Jak piszą organizatorzy debaty z Instytutu Bronisława Komorowskiego, przeciwnicy wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty, skutecznie zdominowali przekaz polityczny i medialny, czyniąc ze stosunku do złotego swoistą miarę patriotyzmu i suwerenności. Z tego powodu fundacja byłego prezydenta rozpoczęła cykl debat na ten temat z udziałem ekspertów z dziedziny gospodarki, rolnictwa i handlu zagranicznego.

14.06.2023