Obniżenie podatków to tylko połowa równania [Okiem Liberała]

Autor: FWG

Owszem, uproszczenie i obniżenie podatków jest potrzebne, ale musi być poprzedzone obcięciem tych wydatków, które są kosztowne, a nie przynoszą oczekiwanych efektów.
04.04.2024