Korupcja, arbitralne zatrzymania i fałszywe dowody, m.in. o tym jest raport Fundacji Otwarty Dialog i Stowarzyszenia Sędziów ”Themis”, w którym przeanalizowano kilkadziesiąt historii nadużyć i represji ze strony prokuratury pod rządami Zbigniewa Ziobry.
Trwa III edycja Tour de Konstytucja, Jak od początku podkreślają jej przedstawiciele, celem jest, aby każdy, bez względu na poglądy polityczne, mógł otrzymać szczegółowe i wyczerpujące odpowiedzi na pytania dotyczące mechanizmu wyborczego. FWG jest partnerem inicjatywy.
,
Fundacja Wolne Sądy opublikowała raport, który jest zapisem wszystkich zmian ustawodawczych i innych decyzji rządzących zmierzających do upolitycznienia sądownictwa. W ten sposób autorki i autorzy raportu pokazują jak w jaki sposób władza polityczna doprowadziła do destrukcji państwa prawa.
Inicjatywa „Wolne sądy” opublikowała krótki film wyjaśniający prawa jakie ma każdy z nas w sytuacji zatrzymania przez policję. Większość osób zatrzymanych nie zna swoich praw.