,
Fundacja Wolne Sądy opublikowała raport, który jest zapisem wszystkich zmian ustawodawczych i innych decyzji rządzących zmierzających do upolitycznienia sądownictwa. W ten sposób autorki i autorzy raportu pokazują jak w jaki sposób władza polityczna doprowadziła do destrukcji państwa prawa.
Inicjatywa „Wolne sądy” opublikowała krótki film wyjaśniający prawa jakie ma każdy z nas w sytuacji zatrzymania przez policję. Większość osób zatrzymanych nie zna swoich praw.