Wywiad z Arkadiuszem Musiem w Gazecie Wyborczej

Autor: FWG

Cześć pieniędzy przeznaczam na wsparcie dla organizacji pozarządowych, których działalność uznaję za ważną i bliską moim poglądom – powiedział założyciel Fundacji Wolności Gospodarczej.

14.01.2022