Wprowadzenie euro prowadzi do wysokiej inflacji i “drożyzny”? Komunikat.

Autor: FWG

Na początku tego roku Chorwacja przystąpiła do strefy euro. W związku z zaistniałą sytuacją, w mediach pojawiło się wiele nieprzychylnych wypowiedzi na temat nowej waluty naszych chorwackich przyjaciół. Głos zabrał m.in. Mateusz Morawiecki.

20.01.2023