Wpisy

Państwo nie chroni nas przed kryzysami [Okiem Liberała]

Chciwość to cecha homo oeconomicus, który dąży do osiągnięcia jak największej nagrody - zysku, wynagrodzenia, premii. Pojęcie to dotyczy nie tylko bankierów, ale znacznej większości ludzi.