Poziom wolności gospodarczej w Polsce jest niesatysfakcjonujący – Marek Tatała w RDC

Autor: FWG

O misji i wizji nowo powstałej Fundacji Wolności Gospodarczej, tworzeniu otwartej przestrzeni współpracy dla zwolenników wolnego rynku i wspieraniu wolnorynkowych inicjatyw mówił Marek Tatała, wiceprezes zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej, który był gościem Magdaleny Zalewskiej w audycji “Liberator”, Radio Dla Ciebie.

25.11.2021