Arkadiusz Muś

Prezes Zarządu

Jest magistrem prawa, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Swoją działalność biznesową rozpoczął w 1992 roku od stworzenia firmy PRESS GLASS, której jest jedynym akcjonariuszem, i którą rozwinął do miana Europejskiego lidera w branży przetwórstwa szkła dla budownictwa. Obecnie PRESS GLASS posiada 14 zakładów: w Polsce, w Chorwacji, Wielkiej Brytanii i USA i zatrudnia ogółem 4,7 tysiąca pracowników. Jest też: udziałowcem i członkiem Rady Nadzorczej spółki Euroglas Polska oraz partnerem szwajcarskiej firmy Glas Trösch Holding AG, udziałowcem spółki AMC Aviation.

Od 2010 roku zasiada w Radzie Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, której założycielem jest profesor Leszek Balcerowicz.  Jest również członkiem Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP, a także członkiem Komisji Trójstronnej (ang. Trilateral Commission). W 2021 założył Fundację Wolności Gospodarczej.

Jest właścicielem 18-dołkowego pola golfowego klasy mistrzowskiej Rosa Private Golf Club w Konopiskach, k. Częstochowy.