Wniosek

Dobrze wypełniony formularz stanowi podstawę oceny propozycji przez przedstawicieli fundacji. Zależy nam na uzyskaniu jak najbardziej konkretnych informacji o potencjalnym projekcie i organizacji, która stara się o finansowanie.

Wnioski można składać do 5 grudnia, a ich ocena potrwa do końca 2021 roku. W razie dodatkowych pytań przedstawiciele Fundacji Wolności Gospodarczej mogą kontaktować się z wybranymi podmiotami. Do 17 stycznia 2022 roku poinformujemy o wynikach oceny wniosków.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania grantów Fundacji Wolności Gospodarczej.

Przyjmujemy jedynie wnioski wypełnione za pośrednictwem poniższego formularza. Formularz nie zapisuje wpisanych treści. W celu przygotowania odpowiedzi wcześniej offline można skorzystać z tego dokumentu.

W razie pytań na temat formularza i grantów prosimy o kontakt mailowy na adres granty@wolnagospodarka.pl