Arkadiusz Muś, Marek Tatała: Czas na euro i silniejszą integrację z UE w Polsce

Autor: FWG

To dobry moment, aby wszystkie siły polityczne podjęły współpracę w sprawie przystąpienia do strefy euro i dostosowania gospodarki oraz systemu prawnego do tej zmiany.